Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Play Streets and School Streets: why, when and how?

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 08-06-2020 Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Playing Out a Sustrans

Gweminar ar gyfer awdurdodau lleol, gweithwyr proffesiynol ac unrhyw un sydd eisiau dylanwadu ar eu cynghorau ar faterion yn ymwneud â strydoedd chwarae a strydoedd ysgol.

Bydd cyfranogwyr yn clywed gan breswylwyr, rhieni, ysgolion a gweithwyr proffesiynol ar draws y DU sydd eisiau gweld pa rôl y gall strydoedd chwarae a strydoedd ysgolion ei gael ar les plant, cydlyniant cymunedol a gwneud strydoedd yn fwy diogel, glanach ac iachach ar gyfer y dyfodol.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.