Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan 2020

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 05-11-2020 Lleoliad: Byd-eang
Trefnydd: Outdoor Classroom Day

Ar Ddiwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan anogir ysgolion o amgylch y byd i gynnal gwersi tu allan a rhoi blaenoriaeth i chwarae. Y thema ar gyfer y Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan nesaf fydd ‘Caru’r Awyr Agored’ (Love the Outdoors).

Dros yr wythnosau sy’n arwain at y diwrnod, bydd syniadau yn cael eu rhannu ar sut gall pawb ddathlu Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan yn seiliedig ar sefyllfa eu gwlad.

Mae Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan, sydd gyda dau ddyddiad bob blwyddyn, yn ymgyrch byd-eang i ysbrydoli a dathlu chwarae a dysgu tu allan. Mae’r diwrnodau ymgyrchu yn gatalydd ar gyfer rhagor o amser tu allan pob dydd, yn yr ysgol a thu hwnt.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.