Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

“Cadw Ein Plant yn Ddiogel” Hyfforddiant ar gyfer yr Arweinydd Amddiffyn Plant

Aelodau £127.5 | Ddim yn aelod £202.5

Dyddiad: 04-11-2020 Lleoliad: Ar-lein
Dyddiad Gorffen: 06-11-2020 Trefnydd: Plant yng Nghymru

9:30am – 12:30pm 

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at bobl pobl sy’n gweithio yn y rôl ‘Person Dynodedig’ mewn ystod eang o leoliadau gan gynnwys ysgolion, gofal dydd i blant a lleoliadau preswyl. Mae hefyd wedi’i anelu at rheini sy’n gweithio mewn gwasanaethau sy’n darparu cefnogaeth i blant a theuluoedd yn y sector gwirfoddol a phreifat.

Bydd y cwrs hwn yn cymryd lle ar-lein, fel sesiynau tair awr dros dri diwrnod.

Bydd y cwrs hwn yn ystyried:

  • Rôl y Person Dynodedig a sut gellir ymgorffori’r rôl honno yn eich sefydliad
  • Deddfwriaeth a chanllawiau ar ddiogelu plant a phobl ifanc, yn enwedig yn y cyd-destun Cymreig
  • Mesurau diogelu hanfodol y mae angen eu rhoi ar waith.


Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.