Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Dod yn Gyfundrefn Gorfforedig Elusennol

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 10-11-2020 Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

6:30pm – 7:30pm

Yn ystod y weminar hon, bydd cyfranogwyr yn ennill dealltwriaeth o pam ddylai eu clwb Gofal Plant y Tu Allan i Oriau Ysgol ddod yn Gyfundrefn Gorfforedig Elusennol (SCE). Bydd y weminar yn cynnwys trafodaeth am fuddiannau a’r broses cyflawni statws elusennol.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.