Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Diogelu Plant a Phobl Ifanc

Aelodau £50 | Ddim yn aelod £85

Dyddiad: 01-12-2020 Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

9:30am – 12:30pm

Mae’r cwrs hanner diwrnod hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc mewn ystod o leoliadau cymunedol a gweithleoedd. Diben yr hyfforddiant yw rhoi hyder a gwybodaeth hanfodol i’r cyfranogwyr ynghylch sut mae diogelu’r plant a’r bobl ifanc yn eu hamgylchedd.

O ganlyniad i’r hyfforddiant, bydd y cyfranogwyr yn:

  • Dysgu am y brif ddeddfwriaeth, canllawiau, polisïau a gweithdrefnau ar gyfer diogelu lles plant a phobl ifanc, gan gynnwys e-ddiogelwch
  • Deall rolau’r gwahanol asiantaethau sy’n ymwneud â diogelu lles plant a phobl ifanc
  • Deall yr arferion gwaith diogel sy’n hanfodol er mwyn cadw plant, pobl ifanc ac ymarferwyr yn ddiogel mewn lleoliad gwaith.


Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.