Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Deall ac Ymateb i Drawma – yng nghyd-destun COVID-19

Aelodau £50 | Ddim yn aelod £85

Dyddiad: 07-01-2021 Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

9:30am – 12:30pm 

Mae’r cwrs hanner diwrnod hwn, sydd wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, yn cynnig hanfodion ymateb gwybodus i drawma yng nghyd-destun Covid-19.

O ganlyniad i’r hyfforddiant, bydd y cyfranogwyr yn:

  • Deall beth yw sefyllfa niweidiol a thrawma yn ystod plentyndod
  • Gwybod sut mae trawma yn effeithio ar fywydau plant, gan gynnwys eu datblygiad tymor byr a thymor hir
  • Gallu adnabod arwyddion posibl o drawma
  • Deall prif elfennau ymarfer sydd â gwybodaeth am drawma
  • Cael cyfle i archwilio trawma yng nghyd-destun Covid-19.


Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.