Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Imagination and Small World Play

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 10-11-2021 Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: The International Education Group

7:00pm – 8:15pm

Bydd y digwyddiad hwn yn darparu gwybodaeth am gynllunio a chefnogi plant i chwarae gyda bydoedd bychain mewn lleoliadau, fel gyda cheir ac anifeiliaid bach. Bydd yn archwilio:

  • Buddiannau chwarae bydoedd bychain a’i rôl yn cefnogi datblygiad cymdeithasol, emosiynol, corfforol a deallusol mewn plentyndod cynnar
  • Sut i drefnu chwarae bydoedd bychain sy’n effeithiol ac yn hwyl mewn lleoliadau a’r mathau o adnoddau i ddefnyddio
  • Dychymyg, syniadau, gweithgareddau a themâu.


Mae’r digwyddiad ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar.

Rhagor o wybodaeth

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.