Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Diwrnod Cenedlaethol y Plant y DU 2022

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 15-05-2022 Lleoliad: Ledled y DU
Trefnydd: Save Childhood Movement

Mae Diwrnod Cenedlaethol y Plant y DU (NCDUK) yn dathlu  pwysigrwydd plentynod iach ac sut mae angen i oedolion warchod hawliau a rhyddid plant i sicrhau eu bod yn tyfu i fod yn oeolion hapus, iach.

Eleni, bydd NCDUK yn hyrwyddo gweithgareddau mudiadau sy’n gweithio’n galed i greu byd caredig – ac yn benodol rheini sy’n weithgar gyda ysgolion a phobl ifanc.

Thema eleni yw 'Choose Kind' / Dewi Caredigrwydd. 

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.