Diwrnod Chwarae 2009

Awgrymodd Chwarae Cymru i Grŵp Llywio Diwrnod Chwarae y DU y dylai'r thema eleni ymwneud ag amser i chwarae. Rydym yn falch i ddweud bod aelodau eraill y grŵp a threfnwyr Diwrnod Chwarae yr ymgynghorwyd â nhw'n cytuno bod amser i chwarae yn cynnig cyfle am ymgyrch gofiadwy.

Ar yr un pryd byddwn yn galw ar rieni, pobl sy'n gweithio gyda phlant, llunwyr polisïau, cynllunwyr, athrawon, a mwy i roi amser a meddwl i chwarae plant.

Cynhelir Diwrnod Chwarae 2009 ar Ddydd Mercher 5 Awst a chynhelir digwyddiadau ym mhob cwr or wlad trwy gydol yr haf. Yr haf diwethaf gwelwyd mwy o ddigwyddiadau cofrestredig Diwrnod Chwarae (25) o amgylch Cymru nag erioed or blaen ac mae'n ddigon posibl bod rhai eraill nad oeddem yn gwybod amdanynt.

Tra ei bod yn rhan o'n swydd i sicrhau y caiff plant fynediad i ac amser ar gyfer cyfleoedd chwarae o safon bob dydd, bydd ymuno â'n gilydd i ddathlu ac ymgyrchu ar y cyd ar un diwrnod o'r flwyddyn yn cynyddu proffil chwarae o fewn cymunedau yn ogystal â gyda phobl sy'n gwneud penderfyniadau.

Adnoddau

Fel rhan o thema Diwrnod Chwarae 2009, Gwneud amser! cynhyrchodd Chwarae Cymru ddetholiad o adnoddau i gefnogi eich ymgyrch a'ch digwyddiadau.

Gwnewch amser - cynyddu ein proffil
Canllaw ar sut i gynyddu proffil chwarae trwy gydol y flwyddyn

Pam gwneud amser i chwarae? Cefnogaeth i ddarparwyr chwarae i eiriol dros ddarpariaeth wedi ei staffio
Pynciau'n cynnwys dadlau achos dros ddarpariaeth chwarae; chwarae; buddiannau chwarae i blant - goroesi a ffynnu

Ysgrifennu datganiad i'r wasg - rheolau sylfaenol
Rheolau sylfaenol i'w hystyried wrth ysgrifennu datganiad i'r wasg

Amser i chwarae - ymgyrchu
Os yw eich gwasanaeth chwarae'n debygol o fod dan fygythiad, dyma ganllawiau ynghylch sut i fwrw ymlaen.

Gwasanaethau Chwarae a Chynaladwyedd
Mae cynaladwyedd yn air a ddefnyddir yn aml gan bobl sy'n ariannu ac yn gwneud penderfyniadau. Yma rydym yn archwilio yr hyn y mae'n ei olygu i wasanaethau chwarae.

Gwnewch amser i chwarae - cynghorion amser ac arian ar gyfer Mam a Dad
Cynghorion ar gyfer sicrhau amser i blant chwarae

 

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.