Diwrnod Chwarae 2010

Cynhaliwyd Diwrnod Chwarae 201 ar Ddydd Mercher 4 Awst - parhaodd yr ymgyrch yng Nghymru trwy gydol y flwyddyn.

Teitl Cymru ar gyfer ymgyrch Diwrnod Chwarae 2010 oedd Mae'n Le i Ni Hefyd! (sydd ychydig yn wahanol i fersiwn Lloegr). Mae Yr Alban a Gogledd Iwerddon hefyd yn addasu Ein Lle Ni i ateb anghenion eu gwledydd hwythau. Ond mae'r mudiadau cenedlaethol i gyd â'r un nod ...

Rydym yn credu y gall, ac y dylai, plant allu chwarae bob dydd bron iawn ym mhobman y maent yn byw ynddo ac yn symud trwyddo ... oherwydd bod chwarae'n bwysig iddynt ac mae'r fan yma'n le iddyn nhw hefyd.

Hyderwn y gallwch ymuno â ni i hyrwyddo plant yn chwarae fel partneriaid allweddol ym mywyd Cymru yn weladwy, yn cael eu gwerthfawrogi ac yn cael eu darparu ar eu cyfer ym mhobman y gallent dreulio amser ynddo neu deithio trwyddo o riniog eu cartref i gopa'r Wyddfa, o Glawdd Offa i orsaf bysus yn Y Barri.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.