Diwrnod Chwarae 2012

Cynhaliwyd Diwrnod Chwarae eleni ar Ddydd Mercher 1 Awst - bydd yr ymgyrch yng Nghymru'n parhau trwy gydol y flwyddyn.

Y thema ar gyfer Diwrnod Chwarae eleni yw Ewch Allan i Chwarae! Mae'r ymgyrch Ewch Allan i Chwarae! yn galw ar i bawb helpu i wneud yn siwr bod plant a phobl ifanc ar draws y DU yr amser, rhyddid a gofod i chwarae tu allan. Yn ogystal â hybu hawl plant i chwarae, mae'r ymgyrch yn pwysleisio bod chwarae tu allan yn hollbwysig i iechyd, lles a hapusrwydd plant.

Fel rhan o Ddiwrnod Chwarae 2012, rydym yn gofyn i blant a phobl ifainc gwblhau arolwg barn syml arlein i ddweud wrthym sut beth yw chwarae iddynt, pa mor aml y maent yn gallu chwarae, ble y maent yn chwarae a beth y maent hoffi ei wneud pan yn chwarae. Bydd hyn yn ein helpu i ddysgu sut beth yw chwarae i blant a phobl ifainc ar draws y DU.

Os yr ydych yn gweithio â phlant a phobl ifanc byddai'n wych petaech yn medru eu hannog i gymryd rhan yn yr arolwg a chefnogi gymaint a phosibl i'w gwblhau. Os yr ydych yn riant neun ofalwr, cefnogwch eich plant i gwblhau'r arolwg arlein os gwelwch yn dda.

Gwefan Diwrnod Chwarae 2012

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.