Diwrnod Chwarae 2016

Cynhaliwyd Diwrnod Chwarae 2016 Ddydd Mercher 3 Awst. 

Thema Diwrnod Chwarae 2016 oedd Pwysigrwydd Chwarae.

Roedd ymgyrch Pwysigrwydd Chwarae Diwrnod Chwarae'n galw ar bawb i helpu i sicrhau bod plant a phobl ifanc ar draws y DU yn cael mwy o amser, rhyddid a lle i chwarae mwy. Yn ogystal â hybu hawl plant i chwarae, roedd yr ymgyrch yn pwysleisio pwysigrwydd chwarae ar gyfer:

  • iechyd a lles meddwl plant
  • creadigrwydd a dysg
  • pob oedran a gallu
  • cymunedau.

 

Datganiad i'r wasg Cymru - Diwrnod Chwarae 2016

Miloedd o blant Cymru yn chwarae allan ar Ddiwrnod Chwarae

Heddiw (Dydd Mercher 3 Awst 2016) bydd miloedd o blant a phobl ifanc ar draws Cymru allan yn chwarae i ddathlu Diwrnod Chwarae – y diwrnod cenedlaethol ar gyfer chwarae.

Mae cannoedd o ddigwyddiadau chwarae lleol a rhanbarthol yn cael eu cynnal ledled Cymru a gweddill y Deyrnas Unedig i hybu pwysigrwydd hawl plant i chwarae. Bydd digwyddiadau Diwrnod Chwarae yn cymryd lle o Barc Eirias ym Mae Colwyn, i Sgwâr Alban yn Aberaeron i Barc Morgan Jones yng Nghaerffili.

Mae thema Diwrnod Chwarae eleni ‘Pwysigrwydd Chwarae’ yn dathlu manteision niferus chwarae yn yr awyr agored – i blant o bob oedran a gallu yn ogystal â chymunedau cryfach ac ardaloedd sy’n gyfeillgar i blant.

Mae llawer o’n hatgofion plentyndod yn galw i gof ddringo coed, creu cuddfannau, neidio mewn pyllau, creu pasteiod mwd, rholio i lawr bryniau, chwarae â dŵr, chwarae erlid, chwarae mig, dringo. Mae plant yn amlach na pheidio, wrth sôn am y profiadau chwarae sydd orau ganddynt, yn cyfeirio at chwarae yn yr awyr agored fel hoff weithgaredd. Yr awyr agored yw’r lle gorau i blant ymarfer a meistroli’r sgiliau corfforol sy’n datblygu. Mae cyfleoedd mynych a rheolaidd i archwilio’r amgylchedd awyr agored a chwarae ynddo yn hanfodol ar gyfer iechyd cyfannol plant, eu lles, eu hapusrwydd, eu dysgu a’u datblygiad.  

Yn ôl Mike Greenway, Cyfarwyddwr Chwarae Cymru:

‘Mae chwarae’n bwysig oherwydd dyna sut mae plant yn diffinio’u bywydau ac yn dysgu beth yw eu lle yn y byd. Gwaetha’r modd, oherwydd ei fod yn fwy o hwyl na’r ysgol, mae rhai pobl yn meddwl ei fod yn llai pwysig; ond mae hynny’n gwbl groes i’r gwir.’

Rhowch wybod i ni sut y byddwch chi’n dathlu Diwrnod Chwarae 2016 – rhannwch eich lluniau, postiwch, trydarwch, blogiwch! Defnyddiwch yr hashnod #Playday2016 er mwyn i ni allu cysylltu ar gyfryngau cymdeithasol. 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.