Dan y chwyddwydr…

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae gwaith chwarae yn broffesiwn. Bydd gweithwyr chwarae’n hyfforddi i wneud eu gwaith. Gall gweithwyr chwarae ymarfer ar nifer o wahanol lefelau a gallant ddilyn gwahanol lwybrau – o waith dros dro rhan-amser i swyddi parhaol llawn amser yn datblygu neu’n rheoli lleoliadau chwarae.

Er mwyn darparu cipolwg ar amrywiaeth y gweithlu chwarae a gwaith chwarae yng Nghymru rydym wedi cyfweld ag ystod o weithwyr proffesiynol sy’n gweithio mewn gwahanol rolau. Bwriad cyfweliadau Dan y chwyddwydr… hefyd yw rhoi syniad o’r rolau swydd sydd ar gael i gefnogi chwarae plant.

  • Matthew Jenkins, tiwtor gwaith chwarae gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
  • Ben Thomas, y Cydlynydd Ieuenctid a Chymuned yng Nghanolfan Galw Heibio Llanharan yn Rhondda Cynon Taf
  • Jade Tomlinson, Cydlynydd Chwarae’r Tu Allan o Gefnogaeth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC)
  • Isobelle Hawkshaw, Gweithiwr Chwarae Cynllun Chwarae Cymunedol
  • Ben Webb, Rheolwr Meithrinfa Awyr Agored Ashfield.


Bydd y Dan y chwyddwydr… nesaf yn ymddangos yn rhifyn y hydref Chwarae dros Gymru.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.