Cynhadledd IPA 2011

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Chwarae i'r Dyfodol - goroesi a ffynnu

Yng Nghorffennaf 2011 cynhaliodd Chwarae Cymru 18fed cynhadledd fyd eang yr International Play Association (IPA) yng Nghaerdydd.

Roedd y gynhadledd yn cynnig pedwar diwrnod i rannu’r canlynol gyda chyfeillion o bob cwr o’r byd: tystiolaeth o werth chwarae, tystiolaeth o werth darparu ar gyfer chwarae, profiad ac enghreifftiau o arfer da wrth hyrwyddo a chefnogi chwarae plant. Mynychodd 450 o gyfranogwyr o 37 gwlad y gynhadledd. 

Rhagor o wybodaeth am yr IPA

Prif siaradwyr 

Bydd fideos o'r prif siaradwyr ar gael mewn clipiau 15 munud. 

Papurau

Yn dilyn y gynhadledd rhoddodd nifer o gyflwynwyr ganiatad i ni gyhoeddi eu papurau a'r cyflwyniadau arlein. 

Posteri

Arddangoswyd posteri academig yn y gynhadledd.

Lawrlwytho rhestr o bosteri

Lluniau 

Rydym wedi uwchlwytho ein lluniau o gynhadledd IPA 2011 i Facebook - gweld y lluniau

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.