Themau'r Gynhadledd

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Themâu cynhadledd Chwarae i'r Dyfodol - goroesi a ffynnu oedd:

Chwarae - Unigol a Chymdeithasol

 • Chwarae a’i gyfraniad tuag at gyfaddasu, iachau, gwytnwch, rheoli risg, lles cymdeithasol, llythrennedd emosiynol a dysg
 • Amddifadiad chwarae, rhagfarn ac eithafion (effeithiau peidio â chael cyfle i chwarae ar blant, neu ddim ond gallu chwarae mewn modd cyfyngedig neu eithafol iawn a sut y gellir goresgyn yr effeithiau hyn)
 • Chwarae a hunaniaeth
 • Chwarae a’r agwedd gwaith chwarae
 • Chwarae a’r ymarferydd myfyriol

 

Chwarae – Amgylchedd a Gofod Dan do, y tu allan, rhithwir, trefol neu wledig

 • Caiff yr amgylchedd, y gofod a’r amser ble fo’r chwarae’n digwydd - ei hyrwyddo neu ei lesteirio – waeth os yw oedolion yn ei gynllunio ai peidio
 • Darparu amgylcheddau ble y gall plant a phobl ifainc greu a rheoli risg ac ansicrwydd
 • Y dylanwad gaiff amgylcheddau ffisegol a / neu emosiynol ar chwarae

 

Chwarae – Cymdeithas a Diwylliant

 • Chwarae a llunio polisïau
 • Rhyddid i chwarae a strwythurau cymdeithas a chymunedau – rhaniadau cymdeithasol, rhaniadau materol, symudedd ac anghydraddoldeb
 • Diwylliannau chwarae a llên gwerin
 • Chwarae, ethnograffeg a daearyddiaethau plant
 • Rhyfel, gwrthdaro a chwarae

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.