Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Mae plant hyn yn chwarae hefyd – taflen wybodaeth newydd

07-02-2019

Image for Mae plant hyn yn chwarae hefyd – taflen wybodaeth newydd

Mae chwarae, yn enwedig yn nhermau datblygiad plant, yn dueddol o dderbyn llawer mwy o sylw yn ystod blynyddoedd cynnar bywydau plant (hyd at saith oed) nac yn hwyrach yn eu plentyndod. Caiff chwarae ei gysylltu, yn bennaf, gydag ymddygiad plant ifanc iawn, gan unwaith eto anwybyddu, ac o bosibl, ddiystyru ei werth i blant hyn.

Gallai’r pwyslais hwn ar rôl a gwerth chwarae ar gyfer plant iau beri i oedolion feddwl bod pobl yn tyfu allan o chwarae tua 10 oed, yn syth cyn iddyn nhw symud i’r ysgol uwchradd. Ond, trwy ddim ond treulio cyfnod byr yng nghwmni plant yn eu harddegau, mae’n amlwg nad yw hyn yn wir.

Mae Mae plant hyn yn chwarae hefyd yn archwilio chwarae plant hyn, yn enwedig plant sydd ar ddechrau neu ar ganol eu glasoed (tua 11 i 16 oed). Mae’r daflen wybodaeth yn edrych ar: 

  • Osgoi tybiaethau sy’n seiliedig ar oedran yn unig
  • Deall ymennydd person yn ei lasoed 
  • Ymddygiadau chwarae plant hyn a’u buddiannau
  • Ble bydd plant hyn yn chwarae a pham
  • Rhwystrau i chwarae a’r canlyniadau posibl
  • Darparu ar gyfer chwarae.
     

Anelir y daflen wybodaeth at weithwyr chwarae one mae’n adnodd defnyddiol ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio â phlant.

Lawrlwytho | gweld ar-lein 

Ysgrifennwyd y daflen wybodaeth gan Mike Barclay, cyd-gyfarwyddwr Ludicology sy’n darparu cyngor, ymchwil a hyfforddiant i bawb sydd ynghlwm â chwarae plant. Mae hefyd yn weithiwr chwarae cymwysedig, yn beiriannydd dylunio ac yn hyfforddwr oedolion ac mae ei gefndir ym maes gofal plant y tu allan i’r ysgol a darpariaeth chwarae mynediad agored.