Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Agor strydoedd ar gyfer chwarae – pecyn cymorth newydd

04-04-2019

Image for Agor strydoedd ar gyfer chwarae – pecyn cymorth newydd

Mae’r pecyn cymorth Agor strydoedd ar gyfer chwarae wedi ei ddylunio i ddarparu gwybodaeth glir a chryno am brosiectau chwarae stryd ar gyfer cynghorau yng Nghymru. Mae’n cynnwys gwybodaeth fydd yn eich helpu, gobeithio, i ddeall a mynd i’r afael â materion o bwys ac mae’n cynnwys templedi ac offer bob yn gam, ymarferol i helpu i chwarae stryd ddigwydd.

Bwriedir i’r pecyn cymorth hwn helpu awdurdodau lleol i ddatblygu polisïau a gweithdrefnau i alluogi prosiectau chwarae stryd wedi eu harwain gan drigolion yn eu hardaloedd. Bydd yn ddefnyddiol hefyd ar gyfer cymdeithasau tai, cymunedau ysgolion, gweithwyr cymunedol a thrigolion lleol i ddeall y cyfleoedd a’r heriau.

Datblygwyd y pecyn cymorth hwn gan Chwarae Cymru mewn cydweithrediad â Playing Out – y mudiad sy’n cefnogi chwarae stryd trwy’r DU. Mae’r pecyn cymorth a’r adnoddau yn seiliedig ar Raglen Beilot Chwarae Stryd Caerdydd, yn ogystal a’r symudiad chwarae stryd ledled y DU ac mae’n cyfeirio at becyn cymorth Playing Out – Toolkit for Local Authorities.

Lawrlwytho | gweld ar-lein