Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Beth nawr ar gyfer y Comisiynydd Plant?

12-04-2019

Ym mis Hydref 2018 cymerodd dros 10,000 o blant, phobl ifanc ac oedolion ran mewn holiadur cenedlaethol Beth Nawr / What Now gan Gomisiynydd Plant Cymru, yr Athro Sally Holland, a’i thîm. Gofynnwyd i blant a phobl ifanc beth oedd yn eu poeni a’u pryderu am eu bywydau a beth ddylai’r Comisiynydd flaenoriaethu yn ei gwaith.

Dywedodd 6,902 o blant rhwng 7 ac 11 blwydd oed eu bod yn poeni am waith ysgol a phrofion (42 y cant), bwlio (40 y cant), a phroblemau teuluol, gan gynnwys rhieni yn gwahanu (27 y cant). Dywedodd rhai plant hefyd (38 y cant) eu bod wedi gofyn i’w rhieni stopio defnyddio eu ffonau symudol o’u cwmpas.

Dywedodd y 2,300 o bobl ifanc rhwng 11 a 18 blwydd oed a gymerodd rhan yn yr arolwg eu bod yn poeni am waith ysgol ac arholiadau (45 y cant), bywyd ar ôl ysgol (40 y cant) a sut ma’ nhw’n edrych yn ogystal ag iechyd meddwl a lles (28 y cant).

Yn ogystal, holwyd 585 o bobl broffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Dywedodd y gweithwyr proffesiynol eu bod yn poeni am iechyd meddwl plant (86 y cant), effaith cyfryngau cymdeithasol (81 y cant), a phroblemau teuluol (82 y cant).

Roedd pryderon y 600 o rieni a gymerodd rhan yn yr arolwg yn debyg mewn sawl ffordd i bryderon y bobl broffesiynol a holwyd gydag iechyd meddwl (74 y cant), bwlio (68 y cant) ac effaith cyfryngau cymdeithasol (60 y cant) wedi eu nodi fel y pethau roeddent yn credu byddai poeni ac effeithio bywydau plant yng Nghymru heddiw.

Bydd y canfyddiadau yn cael eu defnyddio i hysbysu gwaith y Comisiynydd Plant dros y dair blynedd nesaf.

Rhagor o wybodaeth