Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ariannu: The Hilden Charitable Fund

01-05-2019

Mae’r Hilden Charitable Fund wedi pennu cyllideb fechan i helpu grwpiau cymunedol i redeg cynlluniau chwarae’r haf ar gyfer cymunedau difreintiedig. Rhoddir peth blaenoriaeth i brosiectau sydd o fudd i blant o deuluoedd ffoaduriaid a lleiafrifoedd ethnig.
 
Mae'r Ymddiriedolwyr eisiau ariannu:

  • Prosiectau ar gyfer plant rhwng 5 ac 18 mlwydd oed
  • Cynlluniau chwarae gyda chyllideb o lai na £12,000
  • Cynlluniau lleol sy'n rhedeg am bythefnos i chwe wythnos
  • Cynlluniau gyda chymorth gwirfoddolwyr cryf.
     

Bydd ymddiriedolwyr yn derbyn ceisiadau o ledled y DU.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 4 Mehefin 2019

Rhagor o wybodaeth