Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Adnodd gweithwyr gofal preswyl i blant – gan Gofal Cymdeithasol Cymru

01-05-2019

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi lansio adnodd ar-lein i gefnogi ymarfer gweithwyr gofal preswyl i blant. Mae’n rhoi mynediad i ofalwyr plant i wybodaeth angenrheidiol, astudiaethau achos, data ac ymchwil.

Mae’r adnodd yn crynhoi:

  • Gwybodaeth gefnogi iechyd a lles plant sydd wedi profi trawma
  • Gwybodaeth am ffiniau proffesiynol gydag enghreifftiau ymarferol
  • Cyngor ar sut y gall gweithwyr proffesiynol helpu plant sy’ wedi profi gofal i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol
  • Dolenni defnyddiol i ymarferwyr ganfod mwy o wybodaeth.

 

Dywedodd Sue Evans y Prif Weithredwr:

‘Bydd yr adnodd gweithwyr gofal preswyl i blant yn fan i gael gwybodaeth awdurdodol ac ymarfer da ar draws ystod eang o feysydd y bydd y gweithwyr hyn yn dod ar draws bob dydd.’

Mwy o wybodaeth