Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Adroddiad: Building Cities Fit for Children

01-05-2019

Mae adroddiad newydd gan yr ymchwilydd Tim Gill yn amlinellu darganfyddiadau taith astudiaeth o gynllunio a dylunio trefol sy’n gyfeillgar i blant mewn dinasoedd yn Ewrop a Chanada.

Mae cynllunio a dylunio sy’n gyfeillgar i blant yn gasgliad sy’n esblygu o syniadau am siapio nodweddion ffisegol cymdogaethau a dinasoedd fel bod plant yn actif ac yn weladwy ym mywyd bob dydd strydoedd, parciau a mannau cyhoeddus trefol eraill.

Mae’r adroddiad Building Cities for Children yn cynnwys astudiaethau achos o ddylunio sy’n gyfeillgar i blant mewn dinasoedd fel Calgary (Canada), Oslo (Norwy) a Freiburg (Yr Almaen). Mae’r prosiect yn anelu i ddangos perthnasedd dylunio a chynllunio sy’n gyfeillgar i blant i drafodaethau yn y DU ac yn fyd-eang.

Rhagor o wybodaeth

Darllen erthygl blog Tim Gill