Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

03-05-2019

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael ei cyhoeddi ar-lein.

Toni in Cardiff
Playing Out

Yn yr erthygl cwestiwn ac ateb hon, mae Toni yn siarad am ei phrofiad o drefnu sesiynau Playing Out yng Nghaerdydd. Mae’n siarad am ei phrofiad personol o fyw ar ei stryd, y pethau mae’i wedi eu cyflawni gyda Playing Out, ac yr hyn mae’n gobeithio ei gyflawni yn y dyfodol i wella chwarae plant mewn cymdogaethau.

Darllen yr erthygl

Planet Child
ITV press centre

Mae Planet Child yn gyfres deledu tair rhan o arbrofion gwyddonol i ymchwilio i’r ffordd y mae plant yn profi bywyd ar draws Prydain a’r byd heddiw. Mae Planet Child yn ceisio datblygu ein dealltwriaeth o ddatblygiad plant, gan archwilio meysydd allweddol fel cymryd risg, annibyniaeth, moesoldeb ac ymwybyddiaeth o rywedd.

Darllen yr erthygl

The Lego Foundation and Lego group team up with blind associations to pilot Lego Braille bricks and develop children’s breadth of skills
Lego

Mae Lego wedi creu blociau sydd â rhifau a llythrennau arnynt mewn Braille fel y gall plant dall a phlant â nam ar eu golwg chwarae a dysgu yr un pryd. Mae Lego Braille wedi cael ei gyflwyno ar draws ysgolion yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop eisoes ac mae disgwyl iddo gael ei ddefnyddio mewn llawer mwy o wledydd yn 2020.

Darllen yr erthygl

The benefits of unsupervised play will make you want to back off your kids’ activities in a big way
Romper (Katie McPherson)

Yn yr erthygl hon, mae Katie McPherson yn amlinellu manteision chwarae plant heb oruchwyliaeth ac yn trafod ystod eang o astudiaethau sydd yn cefnogi chwarae plant heb oruchwyliaeth. ‘…mae chwarae rhydd yn helpu plant i ddatblygu sgiliau pwysig fel meddwl yn greadigol, dadansoddi patrymau, defnyddio empathi, rheoleiddio eu hemosiynau eu hunain, a llawer mwy.’

Darllen yr erthygl

Play as a power motivator
LocalGov (Beth Cooper)

Darllen yr erthygl

Let your kids get dirty
Outside (Rachel Walker)

Darllen yr erthygl

Here’s why your child’s superhero obsession is actually good for them

Huffington Post (Mike Rampton)

Darllen yr erthygl

The Bristol nursery school that took away the toys
ITV News

Darllen yr erthygl

So what do you do about puddles?
Child & Nature Alliance (Caylin Gans)

Darllen yr erthygl

This earth day, take your kids outside to play
Treehugger (Katherine Martinko)

Darllen yr erthygl

Inter-generational programme proves a hit with young and old
Stuff (Alive Geary)

Darllen yr erthygl

Outdoor learning really does boost children’s academic performance and development
The London Economic (Ben Gelblum)

Darllen yr erthygl

Playful parenting: 5 ways to help children learn through play
Virgin Media Television

Darllen yr erthygl

Children’s and parents’ views about using mobile phones to support outdoor play
Nursing Children & Young People

Darllen yr erthygl

We need to play for more time
Brunel University London (Dr Kate Hoskins a Dr Sue Smedley)

Darllen yr erthygl

Climate change poses mental health risks to children and teens
Science news for students (Kathiann Kowalski)

Darllen yr erthygl