Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cyllid: Cronfa Gymunedol Prosiect Atal Trais Difrifol (CGPATD)

10-05-2019

Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru yn ariannu rhaglenni sydd yn archwilio dulliau gwaith ieuenctid at ymyrraeth gynnar ac atal o fis Mehefin 2019 i fis Mawrth 2020. Mae’r Comisiynwyr nhw’n bwriadu ariannu prosiectau sy’n gweithio’n bennaf gyda phobl ifanc 11-18 oed.

Nod y Gronfa yw darparu cymorth ar gyfer rhaglenni ymyrraeth gynnar ac atal sydd yn:

  • Darparu gwasanaethau i gefnogi ac atal pobl ifanc rhag cymryd rhan mewn trosedd trwy gefnogi gweithgareddau cadarnhaol
  • Darparu canlyniadau cadarnhaol i bobl ifanc, gan ganolbwyntio ar fynd i'r afael â ffactorau risg sy'n gysylltiedig â thrais difrifol
  • Adeiladu ar ein dealltwriaeth o'r hyn sy'n gweithio'n ymarferol er mwyn mynd i'r afael â'r ffactorau risg hyn a'u datblygu
  • Gyrru gwaith partneriaeth leol, aml-asiantaeth gwell; ac yn bwysicaf oll, lleihau lefelau trais difrifol a throseddu.


Dyddiad cau: 17 Mai 2019

Rhagor o wybodaeth