Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Llywodraeth y DU yn rhyddhau canllawiau chwarae ar y stryd i awdurdodau lleol

29-08-2019

Mae Llywodraeth y DU wedi rhyddhau canllaw i awdurdodau lleol i’w gwneud hi’n rhwyddach i gefnogi trigiolion i gau eu strydoedd dros dro ar gyfer chwarae plant. Mae’r canllaw ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Wrth gyhoeddi’r canllaw, dywedodd Gweinidog Ffyrdd Llywodraeth y DU, y Farwnes Vere:

‘Mae strydoedd chwarae yn cynnig cyfleoedd bendigedig i blant fynd tu allan ac i deuluoedd a chymunedau ddod at ei gilydd. Cenhedlaeth yn ôl, roedd yn beth cyffredin gweld pobl ifanc yn chwarae allan ar y stryd ond heddiw gall fod yn beth prin i’w weld. Dyma pam fy mod i wrth fy modd yn ei gwneud hi’n rhwyddach i’r rheini sydd eisiau creu Strydoedd Chwarae, gan roi hwb i iechyd a lles plant, teuluoedd a chymunedau.’

Gan groesawu’r canllaw, dywedodd Playing Out:

‘Rydym yn gobeithio y bydd y canllaw hwn yn galluogi pob cyngor i gefnogi’r syniad a byddwn ni’n gweld llawer mwy o blant yn cael y cyfle i chwarae tu allan a gwneud ffrindiau ar eu strydoedd ac ystadau eu hunain dros y blynyddoedd sydd i ddod … Mae’r cyhoeddiad hwn yn gam cyntaf gwych tuag at hyn.’

Rhagor o wybodaeth