Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cyrsiau gwaith chwarae ar y gweill

25-10-2019

Dau gyfle i ymgymryd dau gymhwyster gwaith chwarae dros y misoedd nesaf. 

Nifer cyfyngedig o leoedd ar gael ar y ddau gwrs. 

Dyfarniad Lefel 2 mewn Arfer Gwaith Chwarae (L2APP)

Dyddiadau: 16 Tachwedd, 23 Tachwedd, 7 Tachwedd a 14 Tachwedd 2019

Lleoliad: Caerdydd 

Cost: £20 y person

Bwriedir i L2APP ddarparu sylfaen dda o wybodaeth am chwarae plant ac agwedd gwaith chwarae ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio wyneb yn wyneb â phlant. Maent yn cynnwys: gweithwyr ieuenctid, staff ysgolion yn cynnwys goruchwylwyr amser cinio, staff chwarae mewn ysbytai, staff datblygu cymunedol a chefnogi teuluoedd.

Cofrestrwch eich lle erbyn 6 Tachwedd 2019

Rhagor o wybodaeth

Dyfarniad Lefel 3: Rheoli Cynllun Chwarae dros y Gwyliau (MAHPS)

Dyddiadau: 11 Ionawr, 18 Ionawr, 25 Ionawr a 8 Chwefror 2020

Lleoliad: Aberaeron, Ceredigion

Cost: £20 y person

Bwriedir Dyfarniad Lefel 3 i’r rheini sydd wedi cofrestru fel Personau Cyfrifol cynllun chwarae dros y gwyliau gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).

Yn ogystal â chefnogi datblygiad proffesiynol staff sy’n rheoli darpariaeth tymor byr i gyflawni’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol (NMS) a gofynion cyfreithiol AGC, bydd yn cynnig budd ychwanegol o ddatblygu dealltwriaeth am bwysigrwydd chwarae i ddatblygiad plant a sut y gellir ei hwyluso mewn amrywiol leoliadau.

Cofrestrwch eich lle erbyn 18 Rhagfyr 2019

Rhagor o wybodaeth