Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymgyrch Cynnig Gofal Plant Cymru

07-11-2019

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch cenedlaethol i hybu eu rhaglen Cynnig Gofal Plant.

Nod yr ymgyrch yw peri i bawb sy'n gweithio ac yn rhiant i blant ifanc yng Nghymru deimlo eu bod yn gallu gweithio – boed hynny'n fater o ddychwelyd i'r gwaith, o weithio rhagor o oriau, o gael mwy o hyblygrwydd neu ei bod yn fwy ymarferol yn ariannol i riant weithio.

Mae’r ymgyrch Cynnig Gofal Plant i Gymru yn anelu i:

  • Annog rhieni sy’n gymwys i fanteisio ar y cynnig
  • Gynyddu defnydd y ddarpariaeth Gymraeg
  • Alluogi mwy o rieni, a mamau’n arbennig, i ddychwelyd i’r gwaith.
     

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu pecyn cymorth digidol ar gyfer awdurdodau lleol a thîmau Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd i gefnogi’r ymgyrch.

Rhagor o wybodaeth