Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Diweddariad: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol)

12-11-2019

Mae Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) Llywodraeth Cymru wedi symud ymlaen o gyfnod dau i gyfnod tri yn y broses ddeddfwriaethol.

Bydd cyfnod tri y broses, a gychwynwyd ar 25 Hydref 2019, yn cynnwys y Cynulliad yn ystyried y Bil ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd i’r Bil hwnnw yn fanwl. Mae’n rhaid i’r Bil symud drwy bedwar cyfnod cyn y gellir cael ei basio a derbyn Cydsyniad Brenhinol i ddod yn gyfraith yng Nghymru.

Bwriad y Bil yw helpu i amddiffyn hawliau plant gan wahardd defnyddio cosb gorfforol, drwy ddileu'r amddiffyniad hwn. Bwriad effaith y Bil, ynghyd ag ymgyrch i godi ymwybyddiaeth a chefnogi rhieni, yw lleihau ymhellach ar yr arfer o gosbi plant yn gorfforol yng Nghymru ac ar y graddau y caiff yr arfer ei oddef.

Cyflwynwyd y Bil gan Julie Morgan AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Ar y diweddariad hwn, dywedodd y Dirprwy Weinidog:

‘Falch bod #BilPlantCymru wedi cwblhau cam 2 o’r broses ddeddfwriaethol. Cam arall yn nes at roi terfyn ar gosbi plant yn gorfforol yng Nghymru.’

Rhagor o wybodaeth