Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cynllun peilot strydoedd diogel i ysgolion Caerdydd

22-01-2020

Mae cynllun ‘peilot strydoedd diogel’ newydd er mwyn gwella diogelwch plant sy’n cyrraedd a gadael eu hysgol wedi cael ei lansio mewn pump ysgol yng Nghaerdydd.

Bydd y ffyrdd sy’n arwain at yr ysgolion ar gau i breswylwyr ar ddechrau a diwedd y diwrnod ysgol. Bydd ffyrdd ar gau rhwng 8:30am a 9:15am a 2:45pm a 3:45pm. Bydd trigolion sy’n byw ar y strydoedd yn yn parhau i fod â mynediad arferol i’w tai.

Y pump ysgol sy’n cymryd rhan yn y cynllun peilot, a’r ffyrdd fydd yn cael eu cau, yw:

  • Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd – (Davis’s Terrace a Glan-Y-Nant Terrace)
  • Ysgol Gynradd Pencaerau – (Cyntwell Avenue)
  • Ysgol Gynradd Peter Lea – (Carter Place)
  • Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llandaf – (Hendre Close)
  • Ysgol Gynradd Lansdowne – (Norfolk Street).


Dywed y Cynghorydd Caro Wild, Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth:

‘Rydym yn lansio’r cynllun peilot hwn fydd nid yn unig yn gwella diogelwch plant wrth gyrraedd a gadael yr ysgol ond hefyd yn stopio rhieni rhag rhwystro mynediad i’r ysgol yn sgil parcio anystyriol – gan droi’r injan i ffwrdd yn aml – sy’n cyfrannu at y llygredd aer y mae’r plant yn ei anadlu.’

Dechreuoedd y gorfodaeth ar 6 Ionawr 2020 a bydd yn cael ei fonitro dros gyfnod o 18 mis.

Rhagor o wybodaeth