Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae: iechyd meddwl a lles

18-05-2020

Image for Chwarae: iechyd meddwl a lles

I nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (18 i 24 Mai) eleni rydym yn cyhoeddi ein taflen wybodaeth newydd – Chwarae: iechyd meddwl a lles.

Mae chwarae’n ganolog i iechyd a lles meddyliol, cymdeithasol ac emosiynol plant. Trwy chwarae, bydd plant yn datblygu gwytnwch a hyblygrwydd, sy’n cyfrannu at les corfforol ac emosiynol.

Mae’r daflen wybodaeth hon yn egluro yn gryno pwysigrwydd chwarae ar gyfer datblygiad yr ymennydd ac iechyd meddwl. Mae hefyd yn archwilio sut mae chwarae yn cyfrannu at les emosiynol plant a sut mae’n cydgysylltu â’r ‘Pum Ffordd at Les’. 

Thema Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl eleni yw caredigrwydd – bydd plant yn dysgu sut i roi a rhannu ag eraill trwy chwarae.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Mae hon yn fersiwn wedi’i diweddaru o’r daflen wybodaeth Chwarae: iechyd meddwl a lles a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2015.