Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cefnogi chwarae plant mewn ysgolion

01-06-2020

Image for Cefnogi chwarae plant mewn ysgolion

Gofynnwyd i lawer o athrawon dreulio rhywfaint o amser yn canolbwyntio ar eu Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) tra bo ysgolion ddim yn dilyn eu hamserlen arferol.

Mae Chwarae Cymru, fel nifer o bobl eraill, yn galw am flaenoriaethu chwarae plant a chymdeithasu gyda ffrindiau pan fydd ysgolion yn ail-agor, a phan gaiff cyfyngiadau eu llacio.

I helpu gyda hyn rydym wedi rhoi rhestr o adnoddau argymelledig at ei gilydd ar gyfer meddwl am chwarae yn yr ysgol. Mae’r rhestr ddarllen yn fan cychwyn ar gyfer myfyrio a DPP ar gyfer y rheini sydd â diddordeb gwella cyfleoedd plant i chwarae yn yr ysgol.

Lawrlwytho | gweld ar-lein