Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Gwneud Swn Mawr dros Ddiwrnod Chwarae

21-07-2020

Image for Gwneud Swn Mawr dros Ddiwrnod Chwarae

2:00pm Dydd Mercher 5 Awst 2020

Fydd digwyddiadau Diwrnod Chwarae mawr ddim yn cael eu cynnal eleni. Felly, rydym angen eich help chi i ddathlu Diwrnod Chwarae yn eich cymuned.

Rydym yn galw ar deuluoedd, lleoliadau gofal plant a chwarae, a chymunedau ledled Cymru a gweddill y DU i ymuno â dathlu hawl plant i chwarae, o’ch stepen drws. Ymunwch â ni i glapio, bloeddio, taro sosbannau, a Gwneud Sŵn Mawr dros Ddiwrnod Chwarae am 2:00pm Ddydd Mercher 5 Awst.

Adnoddau

I helpu teuluoedd a lleoliadau gymryd rhan yn nathliad ledled y DU eleni, gellir lawrlwytho ac argraffu adnoddau Diwrnod Chwarae, ar gyfer eu rhannu.   

Lawrlwytho cerdyn post i’w rannu â chymdogion i ledaenu’r gair fel y gall pawb gymryd rhan yn Gwneud Sŵn Mawr dros Ddiwrnod Chwarae.

Lawrlwytho poster Diwrnod Chwarae i’w liwio a’i roi yn y ffenest i ddangos cefnogaeth dros hawl pob plentyn i chwarae.

Yma yng Nghymru, rydym hefyd wedi datblygu taflen lliwio Erthygl 31 a llythyr i blant Cymru am Ddiwrnod Chwarae a’u hawl i chwarae - yn ddwyieithog.

Lawrlwytho taflen lliwio Erthygl 31

Lawrlwytho llythyr i blant

Os ydych chi’n gweithio gyda phlant a theuluoedd, rhannwch gyda’ch rhwydweithiau a’r plant yn eich lleoliad os gwelwch yn dda. Neu, os yw eich lleoliad yn rhoi pecynnau chwarae at ei gilydd i’w dosbarthu i blant yn eich ardal, byddai hyn yn ffordd syml i gael y gymuned i ddathlu hawl plant i chwarae.

Rhagor o wybodaeth am Diwrnod Chwarae