Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar orchuddion wyneb mewn lleoliadau gofal plant

21-09-2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru’r canllawiau Mesurau diogelu mewn lleoliadau gofal plant: cadw gofal plant yn ddiogel i nodi nad yw gwisgo gorchuddion wyneb yn orfodol mewn lleoliadau gofal plant.

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog am wneud gorchuddion wyneb yn orfodol mewn mannau cyhoeddus dan do yng Nghymru o 14 Medi 2020, mae’r canllawiau gofal plant wedi cael eu diweddaru er mwyn nodi nad yw lleoliadau gofal plant yn cael eu hystyried fel man cyhoeddus. Dywed y dylai lleoliadau gofal plant ystyried amrywiaeth o ymyriadau fel rhan o’u hasesiad risg i weithredu’n ddiogel, sydd yn gallu cynnwys defnyddio gorchuddion wyneb. Os yw’r lleoliad yn teimlo y byddai angen defnyddio gorchuddion wyneb, dylid rhoi ystyriaeth ofalus ar eu defnyddio’n briodol, a sicrhau bod anghenion plant yn cael eu diwallu.

Mae Canllawiau Gorchuddion Wyneb ar gyfer Safleoedd Llywodraeth Cymru hefyd yn ei gwneud yn glir nad yw’n ofynnol i leoliadau gofal plant orfodi’r defnydd o orchuddion wyneb ym mhob rhan o’r safleoedd, lle na ellir cynnal ymbellhau cymdeithasol.

Rhagor o wybodaeth