Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Hwyl yn yr ardd – nawr ar gael i’w ddarllen ar-lein

21-01-2021

Image for Hwyl yn yr ardd – nawr ar gael i’w ddarllen ar-lein

Am y tro cyntaf, rydym yn gwneud ein hail lyfr stori am hawl plant i chwarae – Hwyl yn yr ardd – ar gael ar-lein i bawb allu ei ddarllen.

Gallwch ddarllen y llyfr stori am ddim a bydd ar gael am gyfnod cyfyngedig yn unig. Rydym wedi gwneud Hwyl yn yr ardd ar gael er mwyn caniatáu mwy o blant a’u teuluoedd yng Nghymru, a thu hwnt, i’w fwynhau. Mae hyn yn rhan o’n cefnogaeth mewn ymateb i’r pandemig coronafeirws.

Mae’r llyfr stori ddwyieithog hwn ar gyfer plant ysgol gynradd a rhieni, gan gefnogi plant i sicrhau eu hawl i chwarae ac i rieni i eiriol dros chwarae’n lleol. Mae hefyd yn adnodd defnyddiol i gefnogi’r rheini sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd. 

Mae’r stori’n sôn am Rosie a’i mam-gu, a’u cymydog drws nesaf, Miss Grizzle sydd am roi’r gorau i chwarae ar eu stryd. Er mwyn dangos i Miss Grizzle bwysigrwydd chwarae, mae Rosie a’i mam-gu yn cynnal diwrnod i ddathlu chwarae yn eu gardd. Mae Miss Grizzle yn mynd i’r ardd yn barod i ddweud wrth y plant bod chwarae’n ‘wirion’. Ond cyn iddi allu dweud rhyw lawer, mae hi’n chwerthin a mwynhau gêm syml o dic, sy’n newid meddwl a chalon Miss Grizzle ynglŷn â chwarae am byth.

Mae’n ddilyniant annibynnol i Hwyl yn y dwnjwn, sydd hefyd ar gael i’w ddarllen ar-lein.

Darllenwch Hwyl yn yr ardd