Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Lansio cyfres canllawiau gwaith chwarae newydd

03-02-2021

Image for Lansio cyfres canllawiau gwaith chwarae newydd

Mae Plentyndod, chwarae a’r Egwyddorion Gwaith Chwarae yn edrych ar rai o’r damcaniaethau sy’n dylanwadu ar y modd mae oedolion yn deall plant, rôl chwarae a phlentyndod, yn ogystal ag egwyddorion gweithio gyda phlant sy’n chwarae. Fel y cyntaf yn y gyfres o ganllawiau gwaith chwarae newydd, mae’n:

  • archwilio rhai o’r syniadau, y cysyniadau a’r damcaniaethau datblygiad plant a phlentyndod sydd wedi dylanwadu, ac sy’n dal i ddylanwadu, ar ddealltwriaeth o blant a’u chwarae ac sydd, o ganlyniad, yn bwysig i bobl sy’n arfer gwaith chwarae.
  • edrych ar y rôl gwaith chwarae a sut mae’n effeithio ar, yn ogystal â chael ei effeithio gan, yr amgylchedd a’r plant. Mae’n ystyried sut y rhoddir blaenoriaeth i’r broses chwarae a sut y mae gweithwyr chwarae’n cydbwyso buddiannau datblygiadol chwarae gyda lles plant.
     

Wrth gwrs, mae llawer mwy i’w ddysgu am blant, chwarae a gwaith chwarae ond mae cynnwys y gyfrol hon yn hanfodol ar gyfer pobl sy’n ystyried gweithio gyda phlant sy’n chwarae. Efallai y bydd o ddiddordeb hefyd i bobl sydd ddim yn gweithio gyda phlant sy’n chwarae ond sydd â diddordeb mewn chwarae plant ac sydd am ddysgu mwy.

Mae’r gyfres hon o bedwar canllaw gwaith chwarae yn gasgliad o adnoddau ar gyfer pawb sy’n gweithio gyda phlant sy’n chwarae. Mae’r canllawiau’n cyflwyno ac yn archwilio rhai o’r damcaniaethau, cysyniadau, syniadau ac arferion craidd syd wrth galon gwaith chwarae.

Rydym wedi gweithio gyda Ludicology i gynhyrchu’r canllawiau gwaith chwarae.

Cyheddir tri canllaw arall dros yr wythnosau nesaf.

Lawrlwytho | gweld ar-lein