Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ariannu: Warburtons Community Grants

23-02-2021

Mae Warburtons Community Grant yn gronfa er mwyn cefnogi sefydliadau elusennol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Mae grantiau o hyd at £400 ar gael i fynd tuag at weithgareddau sy’n gwella iechyd, lle neu sgiliau ar gyfer teuluoedd yn eu cymuned.

Bydd y becws neu ddepo Warburtons agosaf i’r sefydliad elusennol yn derbyn y cais am gyllid ac yn gwneud penderfyniad. Bydd penderfyniad yn cael ei wneud o fewn chwech wythnos i’r dyddiad cau.

Dyddiad cau ar gyfer danfon ceisiadau: 10 Mai 2021

Rhagor o wybodaeth