Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

23-02-2021

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

Adventurous Play as an Antidote to Anxiety: An Opportunity for Children to Learn About Uncertainty, Fear, Arousal, and Coping
Outdoor Play Canada (Helen Dodd)

Mae’r erthygl hon yn trafod pwysigrwydd rhoi cyfleoedd i blant i chwarae mewn ffordd sy’n anturus, fel dringo coed, reidio beiciau a neidio o greigiau. Mae’n archwilio’r ystod o emosiynau mae plant yn eu profi pan fyddant yn cymryd rhan mewn yn y math hwn o chwarae, fel ofn a chyffro. Mae’r erthygl yn esbonio y gall caniatáu plant i gymryd rhan mewn chwarae sy’n anturus helpu atal datblygiad pryder.

Darllen yr erthygl

Why play is the key to children’s exercise
Playing Out (Alice Ferguson)

Mae’r erthygl hon yn archwilio pam y dylid ystyried chwarae fel ymarfer corff mewn rheoliadau cyfnod clo Lloegr. Mae’n darparu gwybodaeth am bwysigrwydd chwarae ar gyfer iechyd corfforol plant, gan gynnwys tystiolaeth sy’n dangos bod chwarae yn yr awyr agored am ddim yn cynyddu lefelau gweithgaredd corfforol plant yn sylweddol. Mae’r erthygl hefyd yn trafod defnyddio chwarae stryd fel rhan o gynllun adferiad Covid ar gyfer plant a chymunedau.

Darllen yr erthygl

Have lockdowns affected my child’s physical and mental health?
BBC (Paul Kerley)

Yn yr erthygl hon, mae arbenigwyr yn cynnig cyngor a chefnogaeth i rieni a gofalwyr sydd â phlant o dan bump oed. Mae’n archwilio ffyrdd i ddysgu trwy chwarae er mwyn helpu datblygiad plant, fel addasu plygu golch i mewn i gêm. Mae’r erthygl hefyd yn trafod pwysigrwydd chwarae yn yr awyr agored ar gyfer plant, yn ogystal ag atgoffa rhieni a gofalwyr bod parciau a meysydd chwarae ar agor yn ystod y cyfnod clo.

Darllen yr erthygl

Paediatricians call for Covid rules to ease so children can play
The Guardian (Harriet Grant)

Darllen yr erthygl

Playing out alone – tips from the 80s
Playing Out (Ingrid Skeels)

Darllen yr erthygl

Behind closed bedroom doors, a teenage mental health crisis is brewing
The Guardian (Gaby Hinsliff)

Darllen yr erthygl

‘They are scared to try new things’: how is home school impacting young children?
The Guardian (Donna Ferguson)

Darllen yr erthygl

Ask the Expert: Does it matter that I don’t have time to play with my kids now?
The Irish News

Darllen yr erthygl

Growing concern for well-being of children and young people amid soaring screen time
UNICEF (Henrietta Fore)

Darllen yr erthygl

How the pandemic is changing children’s friendships
National Geographic (Vicky Hallett)

Darllen yr erthygl

Call for ‘summer of play’ to help English pupils recover from Covid-19 stress
The Guardian (Sally Weale)

Darllen yr erthygl

Lockdown: Government says children can go to the park to play
BBC Newsround

Darllen yr erthygl

#PlayMustStay – invest in public play spaces or children face ‘perpetual lockdown’
Child in the City (Simon Weedy)

Darllen yr erthygl

Re-imagining Baltimore as a ‘city for children’
Child in the City (Davin Hong)

Darllen yr erthygl