Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Effaith cau ysgolion ar weithgaredd corfforol plant sy’n derbyn prydau ysgol am ddim

25-02-2021

Mae adroddiad ymchwil newydd yn dangos bod plant sy’n derbyn prydau ysgol am ddim yng Nghymru wedi treulio llai o amser yn gwneud gweithgaredd corfforol tra bod ysgolion ar gau yn 2020, o gymharu â phlant sydd ddim yn derbyn prydau ysgol am ddim. Mae ymchwilwyr yn yr Health & Attainment of Pupils in a Primary Education Network (HAPPEN) yn awgrymu y gallai hyn fod oherwydd llai o fynediad i fannau diogel i chwarae.

Mae Impact of school closures on the health and well-being of primary school children in Wales UK; a routine data linkage study using the HAPPEN survey (2018-2020) yn archwilio effaith cau ysgolion ar iechyd plant. Mae hefyd yn dweud bod ysgolion yn chwarae rhan bwysig wrth leihau anghydraddoldebau mewn iechyd corfforol.

Casglwyd y data ar gyfer yr adroddiad ymchwil drwy’r arolwg Cymru gyfan ‘HAPPEN Yn Y Cartref’, a gwblhawyd gan blant 8 i 11 oed ym mis Ebrill i fis Mehefin 2020. Cymharwyd data’r arolwg gyda data a gasglwyd gan HAPPEN yn 2018 a 2019.

Rhagor o wybodaeth