Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Polisi ar brofion ar gyfer darparwyr gofal plant a gwaith chwarae

25-02-2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu platfform dogfennau ar-lein sy’n cynnwys adnoddau i gefnogi darparwyr gofal plant a gwaith chwarae yng Nghymru i gyflwyno hunan-brofion llif ochrol. Mae hefyd yn cynnwys amserlen sy’n manylu ar y dyddiadau y gall lleoliadau unigol ddisgwyl eu derbyn.

Yn ychwanegol, mae cardiau gweithredu ar gyfer lleoliadau gwarchod plant a gofal dydd ar gael nawr. Mae’r rhain yn tynnu sylw at y camau sy’n allweddol i reoli haint Covid-19 mewn lleoliadau.

Rhagor o wybodaeth