Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ariannu: Bruce Wake Charitable Trust

26-02-2021

Mae grant Bruce Wake Charitable Trust ar gyfer sefydliadau elusennol sy’n annog ac yn cynorthwyo darpariad gweithgareddau hamdden i bobl anabl. Mae gan yr Ymddiriedolaeth ddiddordeb arbennig mewn ariannu gweithgareddau chwaraeon neu hamdden sy’n cynnwys defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Ni fydd ceisiadau gan gwmnïau cofrestredig ‘er elw’ yn cael eu hystyried.

Rhagor o wybodaeth