Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

30-03-2021

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

Learning through play represents the best long-term value for helping kids, regardless of background
World Economic Forum (Bo Stjerne Thomsen a Amy Jo Dowd)

Mae’r erthygl hon yn archwilio adroddiad y LEGO Foundation, Learning Through Play: Increasing Impact, Reducing Inequality. Mae’n trafod casgliadau’r adroddiad sy’n dangos tystiolaeth o bŵer dysgu trwy chwarae er mwyn mynd i’r afael ag anghydraddoldeb a gwella canlyniadau plant. Trwy gyfeirio at yr adroddiad, mae’r erthygl hefyd yn rhoi gwybodaeth am fuddiannau dysgu trwy chwarae ar gyfer datblygiad ymennydd cynnar.

Darllen yr erthygl

Rewild your kids: why playing outside should be a post-pandemic priority
The Conversation (John J Reilly a Mark S Tremblay)

Mae’r erthygl hon yn pwysleisio bod yr amser mae plant yn ei dreulio yn chwarae yn yr awyr agored yn gostwng hyd yn oed cyn y pandemig coronafeirws. Mae’n archwilio buddiannau chwarae ar gyfer iechyd, lles, datblygiad a gwytnwch plant. Mae’r erthygl hefyd yn rhoi gwybodaeth am bwysigrwydd newid amser sgrîn gyda chwarae, er mwyn cyfrannu at chwilfrydedd, dychymyg a hunanfynegiant plant.

Darllen yr erthygl

Play can help our children recover from the negative effects of the pandemic
Independent (Laura Walsh)

Mae’r erthygl hon yn trafod sut y gellir defnyddio chwarae fel mecanwaith ymdopi i blant. Mae’n rhoi gwybodaeth am sut y gall chwarae adeiladu gwytnwch, gan fod chwarae’n cynnig lle diogel i blant wneud camgymeriadau a mesur risg. Mae’r erthygl hefyd yn archwilio’r defnydd o chwarae mewn ysbytai er mwyn helpu plant i ddeall triniaethau a diagnosis.

Darllen yr erthygl

Neuromotor readiness for school: the primitive reflex status of young children at the start and end of their first year at school in the United Kingdom
Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education (Sally Goddard Blythe, Rebecca Duncombe, Pat Preedy a Trish Gorey)

Darllen yr erthygl

Play streets and covid-recovery
Playing Out

Darllen yr erthygl

Why You Shouldn’t Worry About Kids Catching Covid In The Playground
Huffington Post (Natasha Hinde)

Darllen yr erthygl

Covid: Babies ‘disadvantaged’ by pandemic, charities say
BBC news (Ben Price)

Darllen yr erthygl

Playing with thin dolls may affect young girls’ body image
Northumbria University

Darllen yr erthygl

Playing in a pandemic
Medium (Becky Parry)

Darllen yr erthygl

Why it’s a problem that kids have been deprived of play during the pandemic
The Washington Post (Valerie Strauss)

Darllen yr erthygl

It’s OK for Playing Children to Be Noisy
Treehugger (Katherine Martinko)

Darllen yr erthygl

Pupil wellbeing must be priority, teachers say as classrooms in England reopen
The Guardian (Donna Ferguson, Harriet Grant a Michael Savage)

Darllen yr erthygl

We asked children around the world what they knew about COVID. This is what they said
The Conversation (Karen Ford, Andrew Middleton a Steven Campbell)

Darllen yr erthygl

This girl can… play
Outdoor Play and Learning

Darllen yr erthygl

Nearly a third of parents sometimes feel ‘awkward’ playing with their children
Day Nurseries (Sue Learner)

Darllen yr erthygl

Lockdown continues to impact children’s access to play
Newsround

Darllen yr erthygl