Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Gall dysgu trwy chwarae wella canlyniadau plant, beth bynnag fo’u cefndir

30-03-2021

Mewn adroddiad newydd, mae The LEGO Foundation wedi casglu tystiolaeth o 18 gwlad ledled y byd i ddangos gall dysgu trwy chwarae fynd i’r afael ag anghydraddoldeb a gwella canlyniadau academaidd ar gyfer plant o gefndiroedd economiadd-gymdeithasol gwahanol.

Mae Learning Through Play: Increasing impact, Reducing inequality yn dangos buddiannau dysgu trwy chwarae i blant, yn enwedig i ddatblygiad ymennydd cynnar. Mae data yn yr adroddiad hefyd yn awgrymu bod dysgu trwy chwarae yn cynrychioli’r gwerth hirdymor gorau ar gyfer helpu plant.

Mae’r adroddiad yn tynnu ar dystiolaeth o 26 astudiaeth o raglenni dysgu plentyndod cynnar, yn ogystal â chyfweliadau ag awduron yr astudiaethau.

Rhagor o wybodaeth