Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ariannu: The Woodward Charitable Trust

30-03-2021

Mae’r Woodward Charitable Trust yn cynnig grantiau o rhwng £500 a £1000 i gynlluniau chwarae’r haf ar gyfer plant 5 i 16 oed yn y DU. Mae rhaid i’r cynlluniau chwarae redeg am o leiaf pythefnos neu 10 diwrnod yn ystod gwyliau’r haf.

Rhoddir blaenoriaeth i:

  • Gynlluniau chwarae lleol bach sy’n cynnig rhaglen eang o weithgareddau
  • Gynlluniau sy’n cynnwys nifer fawr o blant
  • Gynlluniau ar gyfer plant o gefndiroedd difreintiedig neu blant anabl
  • Gynlluniau lle mae cyn-ddefnyddwyr yn cael eu hannog i ddod yn ôl a helpu fel gwirfoddolwyr.


Ni fydd yr Ymddiriedolaeth yn ariannu:

  • Teithiau sydd yn gymdeithasol yn unig, fel parc thema neu’r sinema
  • Elusennau sydd â throsiant blynyddol mwy na £100,000
  • Prosiectau tramor
  • Cylchoedd chwarae
  • Unigolion
  • Ffioedd addysgol.


Dyddiad cau ar gyfer danfon ceisiadau: 8 Ebrill 2021 (12:00pm)

Rhagor o wybodaeth