Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cydnabod pwysigrwydd darpariaeth chwarae mynediad agored

01-04-2021

Image for Cydnabod pwysigrwydd darpariaeth chwarae mynediad agored

Mae rhifyn diweddaraf Ffocws ar chwarae yn canolbwyntio ar gydnabod a deall pwysigrwydd darpariaeth gwaith chwarae mynediad agored yn y gymuned.

Mae darpariaeth gwaith chwarae mynediad agored yn ymateb i anghenion plant, teuluoedd a chymunedau. Yn y rhifyn hwn, rydym yn archwilio sud mae chwarae’n cyfrannu at wytnwch a lles plant a sut mae darpariaeth gwaith chwarae mynediad agored yn cynnig cymorth i bob plentyn a’u rhieni.

Wrth i blant a theuluoedd yng Nghymru ddechrau dod dros effaith y pandemig Covid-19, mae gan ddarpariaeth gwaith chwarae mynediad agored rôl bwysig wrth alluogi plant i chwarae a chymdeithasu. Bydd plant yn elwa o fuddiannau emosiynol chwarae, gyda chefnogaeth gweithwyr chwarae medrus a deallus.

Mae chwarae’n ganolog i fywyd plentyn iach, a dylai darpariaeth ar gyfer chwarae fod yn ganolog i unrhyw fframwaith sy’n llywio rhaglenni ynghylch y ffordd orau o gefnogi plant a theuluoedd yn sgîl y pandemig.

Lawrlwytho | gweld ar-lein