Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Arolwg: gweithgareddau chwareus yn ystod y pandemig coronafeirws

13-04-2021

Mae Play Observatory, prosiect a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, yn ymchwilio chwarae plant yn ystod y pandemig coronafeirws er mwyn hysbysu cenedlaethau’r dyfodol am fywydau plant a phobl ifanc.

Gwahoddir plant a phobl ifanc ledled y byd i gymryd rhan mewn arolwg ar-lein i rannu gweithgareddau chwareus. Gall hwn fod yn weithgaredd y mae plant a phobl ifanc wedi bod yn ei wneud, chwarae neu’n ei ddweud am hwyl neu i basio’r amser yn ystod y pandemig yn 2020 a 2021.

Gall oedolion gymryd rhan yn yr arolwg trwy rannu enghreifftiau o weithgareddau chwareus, a brofwyd neu arsylwyd yn ystod y pandemig. Gellir hefyd rhannu lluniau, clipiau ffilm neu recordiadau sain.

Bydd cyfraniadau'r arolwg ar gael i’r cyhoedd mewn adnodd ar-lein y gellir ei chwilio. Hefyd, bydd tîm y Play Observatory a’i bartneriaid yn defnyddio’r cyfraniadau ar gyfer cyflwyniadau cynhadledd, cyhoeddiadau ac erthyglau. Bydd rhai cyfraniadau yn cael eu rhannu ag Amgueddfa Plentyndod V&A, Ysbyty Great Ormond Street a’r Llyfrgell Brydeinig.

Dechreuodd y prosiect gan ymchwilwyr yn University College London (UCL) a Phrifysgol Sheffield ym mis Tachwedd 2020 a fydd yn rhedeg tan fis Ionawr 2022. Mae’r ymchwilwyr eisiau darganfod y gwahaniaethau rhwng profiadau chwarae plant yn ystod y pandemig ac arferion cynharach.

Rhagor o wybodaeth