Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

14-04-2021

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

Too much family togetherness might be stressing kids out
National Geographic (Kelley Heyworth)

Mae’r erthygl hon yn archwilio buddiannau iechyd a datblygiad o roi amser i blant i fod ar eu pen eu hunain i chwarae’n annibynnol. Mae’n trafod sut mae chwarae a arweinir gan y plentyn yn helpu dychymyg a chreadigrwydd. Mae’r erthygl hefyd yn cynnig awgrymiadau ymarferol i rieni am annog amser i blant fod ar eu pen eu hunain, gan gynnwys rhoi teganau syml fel blociau ac eitemau synhwyraidd.

Darllen yr erthygl

Think Like A Child: How Playing Drastically Improves Your Creativity At Work
Forbes (Victoria Kennedy)

Mae’r erthygl hon yn archwilio buddiannau chwarae i rieni, yn ogystal â phlant. Mae’n esbonio bod rhieni’n hybu eu creadigrwydd ac yn cynyddu eu hymwybyddiaeth ofalgar pan maent yn cymryd rhan mewn chwarae a arweinir gan y plentyn gyda’u plant. Mae’r erthygl hefyd yn trafod sut mae chwarae yn helpu plant i ddatblygu gwytnwch a hyder, a sut mae plant yn gweithio trwy broblemau ac yn rhannu eu teimladau trwy chwarae.

Darllen yr erthygl

Young ‘Minecrafters’ on board to shape Cardiff’s future
Child in the City (Simon Weedy)

Mae’r erthygl hon yn darparu gwybodaeth am gystadleuaeth a ofynnodd i blant a phobl ifanc i ail-ddylunio darn o dir yng nghanol dinas Caerdydd trwy ddefnyddio’r gêm ddigidol, Minecraft Education. Fel rhan o ail-gynllunio’r tir hyrwyddodd y plant fannau gwyrdd. Roedd y gystadleuaeth yn rhan o raglen ‘Caerdydd Sy’n Dda i Blant’, a bydd yr enillydd yn rhan o’r broses o wneud penderfyniadau am y tir.

Darllen yr erthygl

Campaigning for play in a pandemic
Playing Out (Alice Ferguson)

Darllen yr erthygl

Developing an integrated approach to the evaluation of outdoor play settings: rethinking the position of play value
Children’s Geographies (Ruth Parker a Sura Al-Maiyah)

Darllen yr erthygl

Scottish election 2021: Nicola Sturgeon pledges to revamp every play park in Scotland with £60m fund
The Scotsman (Gary Flockhart)

Darllen yr erthygl

Parents forced to crowdfund to stop playgrounds in England crumbling
The Guardian (Harriet Grant)

Darllen yr erthygl

It’s time for councils to get serious about play
Local Gov (Naomi Danquah)

Darllen yr erthygl

Supporting the early years
Cymdeithas Seicolegol Prydain

Darllen yr erthygl

‘I wanted to play and I couldn’t’: Children reflect on the year since England’s first lockdown
Independent (Zoe Tidman a Jon Sharman)

Darllen yr erthygl