Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ail alwad am bapurau: cynhadledd Play 2021

15-04-2021

Mae Playful Planet a Children and Childhood Network Prifysgol Birmingham wedi cyhoeddi ail alwad am bapurau ar gyfer y gynhadledd Play 2021, a fydd yn cael ei chynnal ym Mhrifysgol Birmingham ac ar-lein ar 7 ac 8 Gorffennaf 2021.

Mae’r trefnwyr yn gwahodd y rheini sy’n bwriadu mynychu’r digwyddiad i gyflwyno cynigion ar gyfer cyflwyniadau, gweithdai neu arddangosfeydd poster. Gall cyflwyniadau fod o safbwynt lleol, ar draws dinas, rhanbarthol, cenedlaethol neu ryngwladol a gallant gyfeirio at ddata hanesyddol neu gyfoes. Dylai cynigion fod rhwng 250 a 500 gair.

Dylai pob cyflwyniad gyfeirio at chwarae plant a canolbwyntio ar un neu fwy o’r themâu canlynol:

  • Chwarae a dysgu
  • Chwarae, cynllunio a’r amgylchedd adeiledig
  • Gwaith chwarae
  • Chwarae yn y blynyddoedd cynnar.


Yn ychwanegol, gwahoddir cyflwyniadau i ystyried y naill neu’r llall o ddwy thema drawsbynciol:

  1. Chwarae plant a’r pandemig
  2. Chwarae plant ac anghydraddoldeb.


Mae’r siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau ar gyfer y digwyddiad yn cynnwys Tim Gill (Rethinking Childhood), Alison Stenning (Prifysgol Newcastle), Adrian Voce (Playful Planet) a Matluba Khan (Prifysgol Caerdydd). Cyd-gadeirir y gynhadledd gan Peter Kraftl (Prifysgol Birmingham) ac Andrea Davis (Children and Childhood Network Prifysgol Birmingham).

Dyddiad cau ar gyfer anfon papurau: 30 Ebrill 2021

Rhagor o wybodaeth