Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

26-04-2021

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

UK children not allowed to play outside until two years older than parents’ generation
The Guardian (Sally Weale)

Mae’r erthygl hon yn canolbwyntio ar ganfyddiadau’r ‘British Children’s Play Survey', sy’n dangos nad yw plant yn y DU yn chwarae tu allan yn annibynnol tan eu bod yn 11 oed. Ond, ar gyfartaledd, roedd y rhieni a gymrodd ran yn yr arolwg yn chwarae tu allan ar eu pen eu hunain yn naw oed. Mae’r erthygl hefyd yn esbonio y gall peidio cymryd rhan mewn digon o ‘chwarae anturus’ effeithio ar iechyd corfforol a meddyliol hir dymor plant.

Darllen yr erthygl

Skip the kindergarten cop routine: free play is vital for young children
The Guardian (Michael Rosen)

Mae’r erthygl hon yn archwilio pwysigrwydd rhoi amser a lle i blant chwarae’n rhydd yn osgystal â darparu cyfleoedd ar gyfer chwarae wedi’u strwythuro. Mae’n pwysleisio bod y ddau fath o chwarae yn wahanol, ond yr un mor bwysig i gefnogi dysgu plant. Mae’r erthygl hefyd yn cyfeirio at arsylwad o blentyn yn canu a dawnsio o amgylch cromen yng nghanol llwybr, ac yn esbonio’r buddiannau i’r plentyn, fel cyfrannu at les a hyder.

Darllen yr erthygl

Toys in quarantine, paper test kits: COVID-19 has changed the way children play
USA Today (Alia Wong)

Mae’r erthygl hon yn archwilio sut mae themâu sy’n ymwneud â’r pandemig coronafeirws yn cael eu cynnwys mewn chwarae plant, fel anifeiliaid wedi’u stwffio mewn cwarantin a brechlyn esgus Covid-19. Mae’n esbonio bod hyn yn ffordd iach i blant ddianc neu ddeall y pandemig. Mae’r erthygl hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd chwarae heb ei strwythuro i les corfforol, emosiynol a chymdeithasol plant.

Darllen yr erthygl

Call for more play time amid ‘schoolification’ of UK childhood
The Guardian (Sally Weale)

Darllen yr erthygl

Children’s right to play must be protected, DECP responds to British Children’s Play Survey
Cymdeithas Seicolegol Prydain

Darllen yr erthygl

The Guardian view on child’s play: help kids be themselves
The Guardian

Darllen yr erthygl

How one UK charity is reclaiming children’s right to roam
The Guardian (Jessica Murray)

Darllen yr erthygl

‘Let children play’: the educational message from across Europe
The Guardian (Jon Henley, Philip Oltermann, Sam Jones ac Angela Giuffrida)

Darllen yr erthygl

The Benefits of Playing Outside
Psychology Today (Vanessa LoBue)

Darllen yr erthygl

Children will tell us how to get it right as we strive for normality – Ruth Pitt, Leeds 2023
Yorkshire Evening Post (Georgina Morris)

Darllen yr erthygl

Covid-19 pandemic exposes mental health disparity for children across UK, MPs warn
Children & Young People Now (Fiona Simpson)

Darllen yr erthygl

Cerdded i’r ysgol gyda WOW yng Nghymru
Living Streets

Darllen yr erthygl blog

‘Any wall, any ball, any time’: first UK ‘wallball’ court opens in London
The Guardian (Robert Booth)

Darllen yr erthygl

School Streets pilot up and running in Vancouver
Child in the City (Simon Weedy)

Darllen yr erthygl