Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Galw am ‘Haf o chwarae’ i bob plentyn ar draws y DU

24-05-2021

Mae’r ymgyrch #HafOChwarae yn galw am flaenoriaethu chwarae’r haf hwn er mwyn cefnogi iechyd a lles plant a’u hadferiad o effeithiau’r pandemig Covid-19.

Cydlynir yr ymgyrch gan Achub y Plant, Play England, Play Scotland, PlayBoard Northern Ireland, playfirstuk, Playing Out a Chwarae Cymru. Gyda’n gilydd rydym ni’n galw ar bawb – sefydliadau ac unigolion – i helpu i wneud yr haf hwn yn #HafOChwarae ar gyfer plant ar draws y DU.

Mae chwarae’n darparu cyfleoedd ar gyfer rhyngweithio cymdeithasol a gweithgarwch corfforol a gall leihau straen plant a hybu eu lles. Mae’n allweddol bod plant yn cael yr amser a lle diogel y maent eu hangen i ailgysylltu a chwarae gyda ffrindiau ac i fwynhau ystod eang o gyfleoedd chwareus.

Mae gan bawb rôl i’w chwarae er mwyn galluogi hyn. Mae pob lleoliad yn cyfrif – parciau, strydoedd, ysgolion, meysydd chwarae, gofodau cyhoeddus a mwy. Gyda’n gilydd gallwn droi hyn yn waddol gadarnhaol o’r cyfnod clo i blant. Dewch inni ddechrau adfer eu rhyddid gyda #HafOChwarae.

Sut i gymryd rhan

Er mwyn ymuno â #HafOChwarae, llofnodwch yr addewid ar-lein i alluogi pob plentyn i gael lle ac amser i chwarae’r haf hwn trwy gefnogi:

  1. Hwyl – Byddwn yn cefnogi plant i gael hwyl ac i fynegi eu hunain trwy chwarae.
  2. Ffrindiau – Byddwn yn cefnogi plant i gael cyfleoedd i chwarae gyda’u ffrindiau a’u cyfoedion.
  3. Rhyddid – Byddwn yn cefnogi plant i gael lle, amser, a chyfleoedd i chwarae’n rhydd.


Rhagor o wybodaeth