Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Nid yw mannau chwarae a ddyluniwyd gan oedolion yn cwrdd â nod Erthygl 31

04-06-2021

Nid yw mannau chwarae a ddyluniwyd gan oedolion yn cwrdd â nod Erthygl 31 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP), gan fod hunan benderfyniad y plentyn yn gyfyngedig. Mae hyn yn ôl adroddiad ymchwil gan yr Athro David Ball (Prifysgol Middlesex) a Laurence Ball-King (King’s College London) am fwynhad y cyhoedd o’r awyr agored a chymryd risgiau.

Mae’r adroddiad, Health, the Outdoors and Safety, a gyhoeddwyd yn Sustainability, yn esbonio bod lleihau anafiadau maes chwarae wedi dylanwadu ar ddylunio a rheoli meysydd chwarae. Dywed bod gan chwarae mewn meysydd chwarae fuddiannau iechyd a lles, ond mae plant angen ac eisiau chwarae llai ffurfiol.

Mae’r adroddiad yn tynnu ar ymchwil polisi hir dymor o astudiaethau yn y DU sy’n ymwneud â mynediad cyhoeddus i natur, cefn gwlad, coetiroedd a meysydd chwarae.

Rhagor o wybodaeth