Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Arolwg: incwm y sector gwirfoddol yng Nghymru

09-06-2021

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC/WCVA) wedi partneru â Richard Newton Consulting a’r Chartered Institute of Fundraising i ymchwilio i effaith y pandemig coronafeirws ar incwm y sector gwirfoddol yng Nghymru.

Er mwyn casglu’r wybodaeth, gwahoddir y person sy’n gyfrifol am godi arian mewn sefydliadau nid-er-elw yng Nghymru i gwblhau arolwg ar-lein.

Trwy gwblhau’r arolwg, bydd y cyfranogwyr yn helpu CGGC, cyrff cymorth eraill a rhandeiliaid, fel Llywodraeth Cymru, i:

  • Ddatblygu a chynhyrchu canllawiau, adnoddau a hyfforddiant perthnasol ar weithgareddau cynhyrchu incwm a fydd yn helpu i amrywio incwm
  • Eirioli’n effeithiol ar ran holl fudiadau gwirfoddol Cymru ar faterion sy’n effeithio ar gynaliadwyedd, fel comisiynu a defnyddio cyfrifon segur
  • Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau cynhyrchu incwm nad ydynt yn cael eu defnyddio digon.


Dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r arolwg: 30 Gorffennaf 2021

Rhagor o wybodaeth